هتل‌های پارس

معاون گردشگری در هتل پارس کرمان

۲۱
دی
۰۰

معاون گردشگری در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی کشور در هتل حضور یافت. جمعه مورخ 17 دی ماه سال 1400 شالبافان معاون گردشگری به اتفاق هیئت همراه در هتل پارس کرمان اقامت داشت.