هتل‌های پارس

معاون گردشگری کشور در هتل پارس کرمان

۱۵
فروردين
۰۰

معاون گردشگری کشور در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، در نوروز سال 1400، دکتر تیموری معاون گردشگری کشور و رئیس ستاد خدمات سفر و هیئت همراه در هتل پارس کرمان حضور داشتند.