هتل‌های پارس

معرفی کارمند نمونه آذر ماه هتل پارس ائل گلی تبریز

۱۵
دی
۹۸

از کارمند نمونه (آذر ماه 98) هتل پارس ائل گلی تبریز تقدیر به عمل آمد


به گزارش واحد روابط عمومی هتل پارس تبریز، رامین اصغری (کارمند دفتر مدیریت) به عنوان کارمند نمونه و ناصر حیدری (مدیر روابط عمومی)، هاله کشکولی (سرپرست بازاریابی) و اکبر عباسپور (مسئول شیفت آشپزخانه) به عنوان پرسنل منتخب (آذر ماه 98) انتخاب شدند. امید است این امر موجب ایجاد انگیزه در راستای ارتقاء خدمات دهی سایر پرسنل گردد.

همچنین در آخر مراسم الواح تقدیر توسط مدیر کل هتل حسین پور رحیم به پرسنل نمونه اهداء شد.