هتل‌های پارس

مهمانان فرانسوی اتاق بازرگانی استان در پارس کرمان

۲۸
تير
۰۱

مهمانان فرانسوی اتاق بازرگانی استان در پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، هتل پارس میزبان مهمانان فرانسوی اتاق بازرگانی بود.

روز چهارشنبه مورخ 22 تیرماه سال 1401 اتاق بازرگانی مهمانان فرانسوی و هیئت همراه را در هتل پارس کرمان به ضیافت ناهار دعوت کرده و در هتل اقامت گرفتند.