هتل‌های پارس

موتور سواران اسپانیایی در هتل پارس کرمان

۲۷
بهمن
۹۸

موتور سواران اسپانیایی در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، روز 26 بهمن ماه سال 98 سه گردشگر اسپانیایی که توسط موتورهای خود به ایران آمده بودند در هتل پارس کرمان اقامت داشتند.

این گردشگران پس از گذشتن از کشور ایران به سمت هندوستان راهی شدند.