هتل‌های پارس

موسسه جامعه نگاران برنا در هتل پارس کرمان

۰۶
ارديبهشت
۰۱

موسسه جامعه نگاران برنا در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، هتل پارس میزبان سمینار موسسه جامعه نگاران برنا بود.

روز پنجشنبه مورخ 1 اردیبهشت ماه سال 1401 موسسه جامعه نگاران برنا سمینار آموزشی، کارگاهی خود را در سالن آریا هتل برگزار و در پایان نیز ضیافت افطار در سالن ارگ تدارک دیده شد.