هتل‌های پارس

نشست مدیریت با پرسنل آشپزخانه هتل در پارس کرمان

۱۵
اسفند
۰۰

نشست مدیریت با پرسنل آشپزخانه هتل در پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، مدیر کل هتل با پرسنل آشپزخانه جلسه ای تشکیل داد.

روز دوشنبه مورخ 9 اسفند ماه سال 1400 آریا فرد مدیر کل هتل جلسه ای را بدون حضور سرپرست آشپزخانه با پرسنل این واحد در سالن اندیشه یک هتل برگزار کرد.