هتل‌های پارس

نشست معاون بازاریابی و هتلداری گروه با مدیران پارس کرمان

۲۹
شهريور
۹۹

نشست معاون بازاریابی و هتلداری گروه با مدیران پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، روز پنجشنبه 27 شهریور ماه سال 1399 نشست شورای مدیران هتل پارس کرمان با حضور سید امیر رضا صبور معاون بازار یابی و هتلداری گروه در سالن کنفرانس هتل برگزار شد.