هتل‌های پارس

نشست و جلسه توجیحی مدیریت هتل پارس

۲۰
مهر
۰۰

نشست و جلسه توجیحی مدیریت هتل پارس


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، آریا فرد مدیر کل هتل نشست توجیحی با مدیران و سرپرستان هتل داشت.

روز یکشنبه مورخ 11 مهر ماه سال 1400 آریا فرد مدیر کل هتل طی نشست توجیحی با مدیران و سرپرستان خط مشی و مسائل کلی و کلان هتل را مطرح و مورد بررسی قرار دادند.