هتل‌های پارس

نشست کارشناسان شرکت نرم افزار جامع پرک در پارس کرمان

۰۶
اسفند
۹۹

نشست کارشناسان نرم افزار جامع پرک با مدیران و سرپرستان هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، روز سه شنبه مورخ 5 اسفند ماه سال 1399  نشستی بین کارشناسان شرکت نرم افزار جامع پرک با مدیران و سرپرستان هتل پارس کرمان در سالن اندیشه برگزار شد.