هتل‌های پارس

نشست شرکت انتخاب در هتل پارس کرمان

۲۷
بهمن
۹۹

برپایی نشست هم اندیشی محصولات شرکت انتخاب در سالن مشتاق هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، نشست هم اندیشی محصولات شرکت انتخاب در سالن مشتاق هتل پارس کرمان در روز یکشنبه 26 بهمن ماه سال 99 برگزار شد.

نمایندگان محصولات خانگی شرکت اسنوا در شهرستان های استان کرمان در خصوص نحوه بازاریابی و تبلیغات و ارائه محصولات خود به گفتگو نشستند.