هتل‌های پارس

هتل پارس اهواز میزبان اولین تور خارجی 1400

۰۱
آذر
۰۰

هتل پارس اهواز میزبان اولین تور خارجی 1400


به گزارش روابط عمومی هتل پارس اهواز، در روز شنبه مورخ 29 آبان ماه سال 1400 اولین تور خارجی به تابعیت لهستانی جهت اقامت 2 شب وارد هتل پارس اهواز شد. مدیریت هتل پارس آقای طلاوری با اهدا شاخه گل، نوشیدنی بدو ورود به میهمانان لهستانی خوشامد گویی گفت.