هتل‌های پارس

هتل پارس اهواز میزبان تورهای خارجی در نیمه اول شهریور ماه

۱۸
شهريور
۹۷

-هتل پارس اهواز در نیمه اول شهریور ماه نود و هفت میزبان تورهای گردشگری از ملل مختلف بود.


-به گزارش روابط عمومی هتل پارس اهواز، تورهای گردشگری با ملیت های مختلف در هتل اقامت داشتند.

تورها عمدتاً از کشورهای ایتالیا ،سوئیس و فرانسه بودند.