هتل‌های پارس

هتل پارس تبریز میزبان هیأت پارلمانی گرجستان

۰۶
تير
۹۷

هیأت پارلمانی گرجستان میهمان هتل پارس تبریز بودند


به گزارش روابط عمومی هتل پارس ائل گلی تبریز، روز دوشنبه 4 تیرماه 97، هیأت پارلمانی گرجستان که برای دیدار با مقامات استانی و استاندار آذربایجان شرقی به تبریز سفر کرده بودند، در هتل پارس ائل گلی اقامت کردند. شالوا کیکناولیدزه رئیس گروه دوستی پارلمان ایران و گرجستان نیز در صدر این هیأت حضور داشت.