هتل‌های پارس

هتل پارس تبریز میزبان تیمهای ملی فوتسال حاضر در چهارجانبه تبریز

۱۵
مهر
۹۷

تیمهای ملی فوتسال ایران، اوکراین، ژاپن و بلاروس و عوامل اجرایی مسابقات چهارجانبه فوتسال تبریز میهمان هتل پارس ائل گلی بودند


به گزارش روابط عمومی هتل پارس ائل گلی تبریز، از تاریخ 30 الی 5 مهر تیمهای ملی فوتسال ایران، اوکراین، ژاپن و بلاروس و عوامل اجرایی مسابقات چهارجانبه فوتسال تبریز میهمان هتل پارس ائل گلی بودند. این مسابقات با قهرمانی ایران، نایب قهرمانی اوکراین و سومی ژاپن و چهارمی بلاروس به پایان رسید.