هتل‌های پارس

هتل پارس میزبان آزمون آیلتس

۱۵
آبان
۰۰

هتل پارس میزبان آزمون آیلتس


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، موسسه زبان کرمان آزمون ماک آیلتس را در هتل برگزار کرد. پنج شنبه مورخ 13 آبانماه سال 1400 موسسه خانه زبان کرمان آزمون آزمایشی آیلتس را در سالن آپادانا هتل برگزار کرد.