هتل‌های پارس

هتل پارس کاروانسرا آبادان میزبان اردوی تیم فوتبال گل گهر سیرجان

۱۹
اسفند
۹۷

اردوی 48ساعته تیم فوتبال گل گهر سیرجان در هتل پارس آبادان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس آبادان، تیم فوتبال گل گهر سیرجان17اسفندماه97 در هتل پارس کاروانسرا آبادان اردو زد.

نماینده فوتبال سیرجان که در استادیوم اروندان خرمشهر میهمان تیم فوتبال اروند کارون خرمشهر هستند، دو روز پیش از صف آرایی مقابل نماینده فوتبال خرمشهر وارد هتل پارس کاروانسرا شدند و زیر نظر وینکو بگوویچ به مرور تاکتیک های خود پرداختند.