هتل‌های پارس

هتل پارس کاروانسرا آبادان میزبان تیم فوتبال صنعت نفت نوین آبادان

۳۰
فروردين
۹۷

تیم فوتبال صنعت نفت نوین آبادان که درلیگ دسته دوم فوتبال کشور حضور دارد،اردوی دو روزه خود را از 28فروردین 97در هتل پارس کاروانسرا آبادان برگزار کرد.


-به گزارش روابط عمومی هتل،دارد، تیم فوتبال صنعت نفت نوین آبادان پیش از رویارویی با تیم شاهین بوشهر، اردوی دو روزه خود را ازسه شنبه 28فروردین 97در هتل پارس کاروانسرا آبادان برگزار کرد.

این تیم درادامه رقابت های خود چهار شنبه 29فروردین دراستادیوم تختی آبادان میزبان تیم شاهین  شهرداری بوشهراست.

علی فیروزی سرمربی این تیم درگپ وگفت حضوری با روابط عمومی هتل ازمیزبانی هتل ابرازرضایت کرد و خاطر نشان کرد،هتل پارس کاروانسرا به معنای واقعی خانه دوم تیم نفت است وما همیشه دراردوهای پیش ازبازی نیاز به آرامش،امنیت و تمرکزداشته ایم و با انتخاب هتل پارس کاروانسرا بعنوان محل اردوی تیم،به این  معیارهای مهم دست پیدا کرده ایم.

ایشان در پایان  گفتگوی مختصرخود بامدیر روابط عمومی هتل ازمدیریت وکارکنان هتل به پاس خدمات ارائه شده تشکر و قدردانی کرد.