هتل‌های پارس

هتل پارس کاروانسرا آبادان میزبان پرسپولس تهران

۰۴
شهريور
۹۷

اقامت تیم پرسپولیس تهران درهتل پارس کاروانسرا آبادان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس آبادان، اعضاء و کادر فنی باشگاه فرهنگی، ورزشی پرسپولیس تهران چهارشنبه سی و یکم مردادماه 97 وارد هتل پارس کاروانسرا آبادان شدند.

 کادر فنی و بازیکنان تیم پرسپولیس پایتخت یک روز قبل از دیدار با تیم فوتبال صنعت نفت آبادان وارد هتل شد و در فضای آرام و درامنیت مثال زدنی هتل پارس کاروانسرا به مرور برنامه ها وآماده سازی خود پرداختند.