هتل‌های پارس

هتل پارس کاروانسرا میزبان میهمانان شرکت گاز آبادان

۰۳
ارديبهشت
۹۷

-ضیافت ناهار شرکت گاز آبادان در هتل پارس کاروانسرا آبادان برگزار شد.


 به گزارش واحد روابط عمومی هتل پارس کاروانسرا آبادان یکشنبه 2اردیبهشت 1397ضیافت ناهار شرکت گاز آبادان در هتل برگزار شد.

دراین میهمانی که به سفارش مهندس فرجی ریاست محترم شرکت گاز آبادان صورت پذیرفت،ریاست شرکت گاز شهرستان خرمشهر و تعدادی از مدیران وکارشناسان استانی نیز حضور داشتند.

هتل پارس کاروانسرا آبادان با اختصاص و چیدمان میز و سرویسVIPو استقراراستند  خوشامدگویی توأم با استقبال حضوری مدیر روابط عمومی هتل دربدو ورود ازمیهمانان خود به گرمی پذیرایی کرد.