هتل‌های پارس

هتل پارس کاروانسرا میزبان پر افتخار جانبازان سرافراز نخاعی کشور

۲۹
بهمن
۹۷

کاروان راهیان نور جانبازان سربلند و قهرمان نخایی کشور در هتل پارس کاروانسرا آبادان


به گزارش واحد روابط عمومی، هتل پارس آبادان با افتخار میزبان کاروان راهیان نور جانبازان دوران دفاع مقدس و جانبازان قطع نخایی کشور بود.

کاروان جانبازان سرافرازقطع نخایی کشور پنج شنبه 25 بهمن ماه97 وارد هتل پارس آبادان شدند و دراین سفر 5 روزه از یادمانهای مناطق جنگی دوران دفاع مقدس در آبادان،خرمشهر، اروند کنار و شلچه دیدن کردند و بار دیگر دفتر خاطرات دوران دفاع مقدس را از نو برگ زدند و مرور کردند.