هتل‌های پارس

هتل پارس کاروانسرا میزبان مسئولین شرکت گاز استان خوزستان

۱۲
مرداد
۹۷

ناهار کاری مدیران ارشد شرکت گاز استان خوزستان درهتل پارس کاروانسرا آبادان


به گزارش روابط عمومی هتل، مدیران ارشد شرکت گاز استان خوزستان پنج شنبه یازدهم مردادماه نود و هفت ضیافت ناهار کاری خود را در هتل پارس کاروانسرا آبادان برگزار کردند.

 دراین ضیافت که در رستوران ارکیده هتل منعقد شد، مدیرعامل محترم شرکت گاز استان خوزستان مهندس ابول پور و ریاست محترم شرکت گازآبادان مهندس فرجی حضور داشتند.