هتل‌های پارس

هتل پارس کرمان میزبان شرکت واگن سازی پلور سبز

۲۹
آبان
۰۰

هتل پارس کرمان میزبان شرکت واگن سازی پلور سبز


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، ضیافت شام شرکت واگن سازی در هتل پارس کرمان برگزار شد.

روز پنجشنبه 27 آبان ماه سال 1400 شرکت واگن سازی پلور سبز، ضیافت شامی برای مدیران و مهندسان شرکت در سالن ارگ هتل تدارک دید.