هتل‌های پارس

هتل پارس کرمان میزبان فم تور سوئیسی

۱۸
آبان
۰۰

هتل پارس کرمان میزبان فم تور سوئیسی


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، فم تور سوئیسی برای اقامت در هتل پارس کرمان حضور یافتند.یکشنبه مورخ 16 آبان ماه سال 1400 فم تور سوئیسی متشکل از یک گروه 7 نفره برای اقامت دو شبه در هتل پارس کرمان حضور یافتند.