هتل‌های پارس

هتل پارس کرمان میزبان مدیران باانک سپه

۱۷
آذر
۰۰

هتل پارس کرمان میزبان مدیران باانک سپه


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، هتل پارس کرمان میزبان مدیران ارشد بانک سپه بود.

روز سه شنبه مورخ 16 آذر سال 1400 علی صادقی، مهدوی میلانی و سعیدی مدنی از مدیران ارشد بانک سپه در هتل پارس کرمان اقامت داشتند.