هتل‌های پارس

هتل پارس کرمان میزبان مدیر کل وزارت امور خارجه عمان

۱۴
مهر
۹۹

هتل پارس کرمان میزبان مدیر کل وزارت امور خارجه عمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، روز سه شنبه 12 مهر ماه سال 99 هتل پارس کرمان پذیرای ضیافت ناهار Mr.Said Ahmed khalif Al barwani  سفیر سابق عمان و مدیر کل فعلی وزارت امور خارجه عمان در ایران و  هیئت همراه ایشان بود.