هتل‌های پارس

هتل پارس کرمان میزبان پریمیوم

۱۵
آبان
۰۰

هتل پارس کرمان میزبان پریمیوم


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، هلدینگ پریمیوم در سالن صبحانه هتل، صبحانه کاری داشت. چهارشنبه 12 آبانماه سال 1400 هلدینگ پریمیوم صبحانه کاری مدیران ارشد خود را در رستوران ستاره هتل برگزار کرد.