هتل‌های پارس

هتل پارس کرمان و آزمون آیلتس

۰۶
مهر
۰۰

هتل پارس کرمان و آزمون آیلتس


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، موسسه ایرسافام آزمون آیلتس را در سالن های آریا و آپادانا هتل برگزار کرد.

روز شنبه 3 مهرماه سال 1400 موسسه فرهنگی هنریی ایرسافام آزمون زبان انگلیسی آیلتس را در دو سالن آریا و آپادانا هتل پارس کرمان با رعایت شیوه نامه های بهداشتی برگزار کرد.