هتل‌های پارس

هلدینگ انتخاب من در هتل پارس کرمان

۲۰
مهر
۰۰

هلدینگ انتخاب من در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، هلدینگ صنعتی انتخاب من در هتل پارس همایش بزرگ معارفه برگزار کرد. دوشنبه مورخ 19 مهر ماه سال 1400 هلدینگ صنعتی انتخاب من، همایش معارفه با مدیران شعب مختلف بانک های استان را در سالن مشتاق هتل برگزار و در پایان نیز ضیافت ناهار تدارک دیده شد.