هتل‌های پارس

همایش شرکت زمزم در هتل پارس کرمان

۲۹
شهريور
۹۹

همایش شرکت زمزم در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، روز پنجشنبه مورخ 27 شهریور ماه سال 99 همایش شرکت زمزم در سالن کنفرانس مشتاق برگزار شد.