هتل‌های پارس

همایش شرکت کوبل دارو در هتل پارس ائل گلی تبریز

۲۱
بهمن
۹۸

همایش شرکت کوبل دارو( دارو سازی عبیدی ) در هتل پارس ائل گلی تبریز


به گزارش واحد روابط عمومی هتل پارس ائل گلی تبریز، سمینار شرکت کوبل دارو از ساعت 8:30 الی 13 مورخه 17 بهمن ماه 1398 با موضوع(( افسردگی از مولکول تا شبکه عصبی )) یافته های جدید علم روانپزشکی در خصوص شبکه های عصبی و مغز مرتبط با افسردگی با سخنرانی تیم روانپزشکان دانشگاه اصفهان در سالن الماس هتل پارس ائل گلی تبریز برگزار گردید.