هتل‌های پارس

همایش پرونکسو شرکت اوژن ارتباط رایان در پارس کرمان

۰۲
بهمن
۹۸

همایش پرونکسو شرکت اوژن ارتباط رایان در پارس کرمان


روز چهارشنبه 2 بهمن ماه سال 1398 همایش پرونکسو شرکت اوژان ارتباط رایان در سالن آپادانا هتل پارس کرمان برگزار شد.

تعداد  70 نفر در این همایش به صرف ناهار و میان وعده حضور داشتند.