هتل‌های پارس

همایش حمل و نقل مواد نفتی استان در پارس کرمان

۱۲
مرداد
۰۱

همایش شرکت های حمل و نقل مواد نفتی استان در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، هتل پارس کرمان میزبان نشست صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل مواد نفتی بود.

روز یکشنبه مورخ 9 مرداد ماه سال 1401 انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل مواد نفتی نشستی را با اعضا صنف در سالن اندیشه هتل برگزار کرد.