هتل‌های پارس

هیئت همراه وزیر کشور در هتل پارس کرمان

۱۶
آذر
۰۰

هیئت همراه وزیر کشور در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، هتل میزبان هیئت همراه وزیر کشور بود.

روز دوشنبه مورخ 15 آذر ماه سال 1400 هیئت همراه و خدمه پرواز crew flight وزیر کشور در هتل پارس کرمان حضور یافتند.