هتل‌های پارس

پارس آبادان میزبان المپیاد ورزشی سازمان تامین اجتماعی کشور

۰۴
اسفند
۹۸

پارس آبادان میزبان المپیاد ورزشی سازمان تامین اجتماعی کشور


به گزارش روابط عمومی پارس آبادان، المپیاد ورزشی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی کشور از 24 بهمن ماه 98 و طی 3 روز در آبادان برگزار شد که هتل پارس کاروانسرا آبادان میزبان اقامت شرکت کنندگان در این المپیاد ورزشی در چندین رشته ورزشی در آبادان آغاز بکار کرد و سالن چند منظوره هتل پارس آبادان میزبان مسابقات دارت این المپیاد بود.