هتل‌های پارس

پارس کرمان میزبان باشگاه فرهنگی ورزشی مس کرمان

۰۵
آبان
۰۰

پارس کرمان میزبان باشگاه فرهنگی ورزشی مس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، باشگاه فرهنگی ورزشی مس کرمان در هتل سمینار آموزشی برگزار کرد.

روز سه شنبه مورخ 4 آبان ماه سال 1400 مدیران و نمایندگان باشگاه های باشگاه فرهنگی، ورزشی صنعت مس کرمان در سالن آریا هتل همایشی را برگزار کردند.