هتل‌های پارس

پارس کرمان میزبان معاون محترم امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

۲۰
دی
۹۹

پارس کرمان میزبان معاون محترم امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، کبیری معاون محترم امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مورخ 17 دی ماه سال 99 مهمان هتل پارس کرمان بود.