هتل‌های پارس

پارس کرمان میزبان هلدینگ خان خاتون

۰۵
آبان
۰۰

پارس کرمان میزبان هلدینگ خان خاتون


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، هلدینگ معدنی خان خاتون در هتل پارس کرمان سمینار برگزار کرد.

روز سه شنبه مورخ 4 آبان ماه سال 1400 هلدینگ معدنی خان خاتون سلسله سمینارهای مدیران ارشد خود را در سالن مشتاق هتل برگزار و در پایان نیز ضیافت ناهار تدارک دیده شد.