هتل‌های پارس

پدیده پخش خوزستان در هتل پارس اهواز

۰۶
بهمن
۰۰

پدیده پخش خوزستان در هتل پارس اهواز


به گزارش روابط عمومی هتل پارس اهواز، شرکت پدیده پخش خوزستان همایش خود رابا حضور  کلیه نمایندگان فروش استان خوزستان روز شنبه مورخ 18 دی ماه 1400در سالن همایش های هتل پارس اهواز برگزار کرد.