هتل‌های پارس

کارشناس، مجری و نویسنده توانای کشور در هتل پارس کرمان

۱۸
بهمن
۰۰

کارشناس، مجری و نویسنده توانای کشور در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، هتل پارس میزبان مجری و نویسنده توانای کشور بود.

روز چهارشنبه مورخ 13 بهمن ماه سال 1400 محمد دلاوری کارشناس، مجری و نویسنده توانای کشور در هتل پارس کرمان اقامت داشت.