هتل‌های پارس

کارشناسان ارزیابی استاندارد واحدهای اقامتی سراسر کشور در پارس کرمان

۲۷
ارديبهشت
۹۹

-

کارشناسان ارزیابی استاندارد واحدهای اقامتی سراسر کشور در پارس کرمان


روز پنجشنبه 25 اردیبهشت سال 1399 هیئت کارشناسان ارزیابی استاندارد واحدهای اقامتی سراسر کشور و نمایندگان میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمان در هتل پارس کرمان حضور داشتند. هتل پارس کرمان بر اساس گزارش نهایی با افتخار به کسب درجه پنج ستاره مجددا حائل شد.

شایان ذکر است این گواهی استاندارد متعاقبا از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور صادر و ابلاغ خواهد شد.