هتل‌های پارس

کارمند نمونه دیماه 97 هتل پارس کاروانسرا آبادان معرفی شد

۱۴
بهمن
۹۷

مهدی نادری مهر کارمند نمونه دیماه سال 1397 در هتل پارس کاروانسرا آبادان


به گزارش واحد روابط عمومی هتل پارس آبادان، کارمند نمونه دیماه97در هتل پارس کاروانسرا آبادان معرفی شد.

درمراسمی که یکشنبه7بهمن ماه97 با حضورمدیرکل و جمعی از مدیران و سرپرستان در دفتر مدیریت هتل پارس کاروانسرا آبادان برگزار شد، آقای مهدی نادری مهر، آشپز و جانشین سر آشپر هتل از سوی مدیرکل هتل  به عنوان کارمند نمونه دیماه انتخاب و لوح تقدیر و هدیه ای با تشویق حضار به وی تقدیم شد.

حس مسئولیت پذیری، علاقه به کار،نظم و انجام امورات محوله به نحو احسن از معیار های انتخاب وی عنوان شد.