هتل‌های پارس

کار گروه تخصصی غذا و نوشابه در هتل پارس کرمان

۲۷
مهر
۰۰

کار گروه تخصصی غذا و نوشابه در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، کار گروه تخصصی غذا و نوشابه در هتل پارس کرمان تشکیل شد.

روز دوشنبه مورخ ب26 مهرماه سال 1400 به دستور آریا فرد مدیریت هتل کار گروه تخصصی غذا و نوشابه از مدیران و سرپرستان مجموعه تشکیل و اولین جلسه کاری خود را در سالن اندیشه دو هتل برگزار کرد.