هتل‌های پارس

کروی قطارهای فدک میهمانان ویژه هتل پارس آبادان

۳۰
ارديبهشت
۹۸

کارکنان و لوکوموتیو رانان شرکت مسافربری قطارهای فدک میهمانان ویژه هتل پارس کاروانسرا آبادان


  به گزارش واحد روابط عمومی هتل، پارس کاروانسرا آبادان دوشنبه سی ام اردیبهشت ماه1398 پذیرای کروی لوکوموتیورانی شرکت مسافربری قطار فدک بود.