هتل‌های پارس

کلاس تکنیک اجرا در هتل پارس کرمان

۱۰
شهريور
۰۰

کلاس تکنیک اجرا در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، ایزدی استاد فن بیان و اجرا دوره آموزشی مجری گری، کلاس مذکور را در هتل پارس کرمان برگزار کرد.

سه شنبه 9 شهریور ماه سال 1400 ایزدی استاد فن بیان و مذاکره یکی از سلسله دوره های آموزشی اجرا و تکنیک های صدا را در سالن اندیشه (2) هتل پارس برگزار کرد.