هتل‌های پارس

کلوپ دارو سازی تسنیم در هتل پارس کرمان

۲۸
مهر
۰۰

کلوپ دارو سازی تسنیم در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، شرکت دارو سازی تسنیم ضیافت شام در هتل برگزار کرد. روز سه شنبه مورخ 27 مهر ماه سال 1400 شرکت دارو سازی تسنیم ضیافت شام را برای مدیران فروش خود در رستوران آیینه هتل برگزار کرد.