هتل‌های پارس

کنگره گوارش کودکان در هتل پارس اهواز

۰۵
دی
۰۰

کنگره گوارش کودکان در هتل پارس اهواز


به گزارش روابط عمومی هتل پارس اهوازT در روز پنج شنبه مورخ 2 دی ماه  ماه سال 1400 کنگره گوارش کودکان به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید چمران اهواز در سال همایش های هتل پارس اهواز برگزار شد.