هتل‌های پارس

انتخاب هتل پارس مشهد بعنوان هتل مناسب سازی شده برای معلولان

٣٠
Sep
١٨

-یوسف بیدخوری سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان خراسان رضوی،  در بازدید نظارتی از 40 هتل و مرکز اقامتی ، برای تعیین مراکز اقامتی و تاسیسات گردشگری مناسب سازی شده برای معلولان در  استان، از هتل پارس مشهد و چهار مرکز اقامتی دیگر بعنوان مراکز مناسب سازی شده برای معلولان نام برد.


وی در این خصوص اعلام داشت : استان خراسان رضوی در حال حاضر دارای 220 هتل است که طرح بررسی وضعیت مناسب سازی این اماکن از حدود 2ماه قبل آغاز شده است که پیش بینی می کنیم تا پایان سال جاری 50 در صد از هتل ها ، مناسب  سازی خواهند شد.