هتل‌های پارس

دبیر سفارت ژاپن در هتل پارس کرمان

۲۹
خرداد
۰۱

دبیر سفارت ژاپن در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، هتل پارس میزبان دبیر سفارت ژاپن SATOSHI MATSUSHITA بود.

روز سه شنبه مورخ 24 خرداد ماه سال 1401 دبیر سفارت ژاپن SATOSHI MATSUSHITA در هتل پارس اقامت داشتند.