هتل‌های پارس

کروی های پروازی حجاج در هتل پارس کرمان

۲۴
خرداد
۰۱

کروی های پروازی حجاج در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، هتل پارس میزبان کروی های پروازی حجاج بود.

روز شنبه مورخ 21 خرداد ماه سال 1401 کروی های پروازی حجاج استان کرمان برای انجام پروازهای حجاج در هتل پارس کرمان اقامت دارند.